Pasiruošk naujam STARTUI-laimėk paspirtuką Beaster!

Pasiruošk naujam STARTUI-laimėk paspirtuką Beaster!
MOLAS informacijos centras suteiks Jums visą reikiamą informaciją apie prekybos centre vykstančias akcijas, naujienas bei renginius.

PASIRUOŠK NAUJAM STARTUI – LAIMĖK BEASTER PASPIRTUKĄ IŠ KRINONA!

AKCIJOS “PIRK UŽ 30 EUR AR DAUGIAU IR LAIMĖK ELEKTRINĮ PASPIRTUKĄ”

TAISYKLĖS

 1. AKCIJOS PAVADINIMAS IR JOS ORGANIZATORIUS
 2. Akcijos pavadinimas – „Pirk už 30 EUR ar daugiau ir laimėk elektrinį paspirtuką“ (toliau – Akcija). Akcijos prizas – elektrinis paspirtukas „Beaster Scooter“ (toliau – prizas).
 3. Akcijos organizatorius – UAB „Westerwijk Investments“, registracijos adresas: P. Lukšio g. 32, Vilnius, įmonės kodas 301745893 (toliau – Organizatorius),
 4. Akcijos partneris – uždaroji akcinė bendrovė “KRINONA”, buveinės adresas: Raudondvario pl. 162, LT-48460 Kaunas (toliau – Partneris).

 

 1. AKCIJOS VIETA IR LAIKAS
 2. Akcijos vieta: prekybos centras „Molas“ (toliau – PC MOLAS), esantis adresu K. Baršausko g. 66A, Kaunas.
 3. Akcijos laikas: nuo 2019 m. rugpjūčio 16 d. iki 2019 m. rugsėjo 9 d.

 

 • AKCIJOJE DALYVAUJANTYS PIRKĖJAI. PIRKINIO KVITAI
 1. Akcijos dalyviai: pirkėjai – fiziniai asmenys, tiksliai besilaikantys visų akcijos taisyklių, Akcijos laikotarpiu PC „MOLAS“ parduotuvėse pirkę prekių ar paslaugų už 30 (trisdešimt) EUR ar daugiau. Jaunesni nei 18 metų asmenys Akcijoje dalyvauti gali tik su tėvų ar globėjų sutikimu. Jei Akcijoje dalyvauja jaunesnis nei 18 metų asmuo, laikoma, kad jo tėvai ar globėjai susipažino su šiomis taisyklėmis ir davė sutikimą dalyvauti Akcijoje.
 2. Akcijoje negali dalyvauti Akcijos organizatoriaus bei Partnerio darbuotojai bei jų šeimos nariai.
 3. Akcijoje gali būti naudojami tik tos pačios kalendorinės dienos pirkinio kvitai, kurių data sutampa su jo pateikimo data (toliau – Pirkinio kvitas).
 4. Akcijos taisyklių reikalavimus atitinkantys Pirkinio kvitai nesumuojami. Pirkinio kvito suma neskaidoma.
 5. Akcijoje nedalyvauja PC MOLAS esančių „MAXIMA“, draudimo bendrovių, draudimo tarpininkų, bankų, lažybų punktų, pašto, mokesčių pirkimo kvitai bei pirkimo kvitai, kuriuose yra alkoholio ir tabako prekių.

 

 1. AKCIJOS TAISYKLĖS
 2. Akcijoje dalyvauja asmenys, tiksliai nurodę savo vardą ir el. pašto adresą.
 3. Akcijoje dalyvauja tik viena dalyvio užpildyta anketa.
 4. Dalyvaudami Akcijoje dalyviai patvirtina, kad (i) sutinka su šiomis taisyklėmis; (ii) Organizatorius ir jo paskirti asmenys gali tvarkyti jų pateiktus asmens duomenis Akcijos organizavimo, prizo laimėtojo nustatymo, jo paskelbimo tinklalapyje molas.lt ir prizo įteikimo laimėtojui tikslais.
 5. Pateikdamas registracijos anketą/ registruodamasis Akcijoje, dalyvis sutinka, kad jo asmens duomenys (vardas, pavardė ir el. pašto adresas) būtų tvarkomi ir saugomi visą Akcijos laikotarpį ir 30 (trisdešimt) dienų po Akcijos laimėtojo paskelbimo. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikinami. Duomenys, esantys prizo priėmimo perdavimo akte, saugomi teisės aktuose nustatytą terminą.
 6. Dalyviai turi teisę nesutikti, jog Akcijos administravimo, jos vykdymo, laimėtojo nustatymo bei prizo perdavimo tikslais būtų tvarkomi jų asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, taip pat susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, susisiekdami su Organizatoriumi el. p. adresu: molas@westerwijk.lt. Akcijos dalyvis, nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu šiame punkte nurodytais tikslais ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti Akcijoje ir teisę į Akcijos prizą.
 7. Pasibaigus Akcijai, 2019 m. rugsėjo 9 iš visų Akcijoje užsiregistravusių dalyvių atsitiktinės atrankos būdu bus atrinktas vienas laimėtojas. Laimėtojas bus paskelbtas www.molas.lt puslapyje, taip pat su juo bus susisiekta asmeniškai. Kitiems dalyviams jokia informacija siunčiama nebus.
 8. Asmuo, dalyvaujantis Akcijoje, sutinka, kad jam laimėjus, Organizatorius viešai paskelbs laimėtojo vardą ir pavardę molas.lt puslapyje.
 9. Su prizo laimėtoju per 7 (septynias) dienas nuo laimėtojo paskelbimo bus susisiekiama asmeniškai registracijos metu nurodytu el. pašto adresu dėl prizo perdavimo. Nepavykus susisiekti su prizo laimėtoju per šiame punkte numatytą terminą, prizo laimėtojas netenka teisės į prizą ir atsitiktinės atrankos būdu išrenkamas kitas laimėtojas, su kuriuo bus susisiekta registracijos metu nurodytu jo el. pašto adresu.
 10. Prizas perduodamas laimėtojui atvykus į PC MOLAS administraciją jos darbo laiku, adresu K. Baršausko g. 66A, Kaunas. Prizą laimėtojas privalo atsiimti per 20 (dvidešimt) dienų nuo Akcijos laimėtojo informavimo momento.
 11. Organizatorius neatsako už prizo perdavimą laimėtojui, jei šis pateikė neteisingus duomenis, jei Akcijos metu pasikeitė jo duomenys, dėl kurių neįmanoma susisiekti su laimėtoju.
 12. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti Akcijoje asmeniui ar jį pašalinti, turėdamas pagrindą įtarti, kad asmuo pažeidžia teisės aktų reikalavimus ar šias Akcijos taisykles bei sąlygas.
 13. Prizas į pinigus ar kitus daiktus nekeičiamas, jo išvaizda gali skirtis nuo reklaminėje medžiagoje pavaizduoto objekto.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 2. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas ir įsipareigoja apie tai informuoti interneto tinklalapyje molas.lt
 3. Akcijos partneris atsako už prizo kokybę ir garantiją.
 4. Informacija apie Akciją skelbiama interneto tinklalapyje molas.lt bei teikiama telefonu +370 611 46688.
 5. Esant interneto tinklalapyje molas.lt ir kitose informacijos priemonėse paskelbtų Akcijos taisyklių neatitikimams, galioja ir taikomos interneto tinklalapyje www.molas.lt paskelbtos Akcijos taisyklės.

Pasiūlymas galioja: 08.16 - 09.09


Svarbi informacija nuomininkams!

Prašome pateikti apyvartas į PC MOLAS apyvartų sistemą paspaudus nuorodą čia.
Nuoširdžiai dėkojame!